Thursday, March 17, 2016

Punca Persamaan Kuadratik

Punca persamaan kuadratik (roots of quadratic equation) ialah nilai bagi pembolehubah yang memuaskan persamaan kuadratik.

Apabila suatu persamaan kuadratik dan suatu nilai pembolehubahnya diberi, kita boleh menentukan sama ada nilai tersebut adalah punca persamaan itu atau tidak, secara penggantian (substitution).

Contoh

Penyelesaian:No comments:

Post a Comment