Wednesday, May 11, 2016

Menentukan Punca Persamaan Kuadratik Menggunakan Kaedah Pemfaktoran

Untuk menentukan punca persamaan kuadratik, kita menggunakan kaedah pemfaktoran (factorisation method), iaitu (x + p)(x + q) = 0 atau (mx + p)(nx + q) = 0.

Oleh kerana sesuatu persamaan kuadratik boleh difaktorkan sebagai hasil darab dua ungkapan linear (yang boleh disamakan dengan 0), maka persamaan itu selebih-lebihnya mempunyai dua punca.

Contoh 1

Selesaikan setiap yang berikut.

a) x2 = 7x

b) p2 6p 7 = 0

Penyelesaian:


Contoh 2

Selesaikan setiap yang berikut.

a) 2q2 + 7q + 6 = 0

b) 2r2 9r + 4 = 0

Penyelesaian:


Contoh 3

Selesaikan setiap yang berikut.

a) 6m2 22m 8 = 0

b) 7p 2 6p2 = 0

Penyelesaian: