Tuesday, May 5, 2015

Menulis Persamaan Kuadratik Dalam Bentuk Am

Suatu persamaan kuadratik dalam bentuk am boleh ditulis sebagai,


Suatu persamaan kuadratik dalam bentuk am mempunyai kuasa x yang disusun dalam tertib menurun.


Contoh

Tulis setiap persamaan kuadratik yang berikut dalam bentuk am.


Penyelesaian:


No comments:

Post a Comment