Monday, May 25, 2015

Menentukan kebarangkalian sesuatu peristiwa bagi ruang sampel yang semua kesudahannya sama boleh jadi

Bagi ruang sampel S yang terdiri daripada kesudahan yang sama boleh jadi, kebarangkalian bagi suatu peristiwa A ialah,Contoh


Enam keping kad yang ditunjukkan dalam rajah di atas di masukkan ke dalam sebuah kotak. Jika sekeping kad dikeluarkan secara rawak daripada kotak itu, cari kebarangkalian bahawa:
a) Satu nombor genap dipilih.
b) Satu nombor kuasa dua dipilih.
c) Satu nombor perdana dipilih.
d) Satu nombor kurang daripada 20 dipilih.

Penyelesaian:

Ruang sampel, S = {1, 4, 9, 16, 25, 36}
n(S) = 6

a)  
A = Peristiwa memilih satu nombor genap
A = {4, 16, 36}

b) 
B = Peristiwa memilih satu nombor kuasa dua
B = {1, 4, 9, 16, 25, 36}

c)
C = Peristiwa memilih satu nombor perdana
C = {} atau ϕ

d)
D = Peristiwa memilih satu nombor perdana yang kurang daripada 20
D = {1, 4, 9, 16}

No comments:

Post a Comment