Monday, May 25, 2015

Menentukan ruang sampel bagi suatu ujikaji dengan kesudahan sama boleh jadi

Contoh

Dalam suatu ujikaji, sekeping duit syiling dilambungkan dengan satu nombor dipilih secara rawak daripada set {1, 2, 3, 4, 5}. Lukis sebuah gambar rajah pokok untuk mendapatkan ruang sampelnya.

Penyelesaian:

Ruang Sampel, S = {(D, 1), (D, 2), (D, 3), (D, 4), (D, 5), (B, 1), (B, 2), (B, 3), (B,4), (B, 5)}

No comments:

Post a Comment