Thursday, March 5, 2015

Mengenal pasti tangen kepada suatu bulatan

Tangen kepada suatu bulatan (tangent to a circle) ialah garis lurus yang menyentuh bulatan itu pada satu titik sahaja.

Contoh

Dalam rajah di bawah, kenal pasti garis lurus yang merupakan tangen kepada bulatan.


Penyelesaian:

Garis lurus GH menyentuh bulatan itu pada satu titik sahaja. Maka, garis lurus yang merupakan tangen kepada bulatan ialah GH.

Nota: Garis lurus AB tidak menyentuh bulatan. Garis lurus CD memotong bulatan pada dua titik. Garis lurus EF memotong bulatan pada dua titik apabila dipanjangkan.

No comments:

Post a Comment