Thursday, March 5, 2015

Membuat inferens bahawa tangen kepada bulatan adalah berserenjang dengan jejari yang melalui titik sentuhan

Jejari yang melalui titik sentuhan tangen adalah berserenjang dengan tangen itu.


Contoh

Dalam rajah di bawah, RT ialah tangen kepada bulatan yang berpusat O di titik P.


a) Dengan menggunakan protraktor, ukur ∠OPR dan ∠OPT.

b) Apakah yang boleh dikatakan tentang hubungan antara jejari OP dengan tangen RT?


Penyelesaian:

a) ∠OPR = 90° dan ∠OPT = 90°.

b) Jejari OP adalah berserenjang (perpendicular) dengan tangen RT.

No comments:

Post a Comment