Sunday, March 22, 2015

Mengenal Pasti Sukuan dan Sudut-sudut Dalam Bulatan Unit

Nilai Sin θ, Kos θ dan Tan θ (0° ≤ θ ≤ 360°)

Bulatan unit (unit circle) ialah suatu bulatan yang mempunyai jejari 1 unit dan pusat di asalan, O.


Suatu satah Cartesan dibahagikan kepada empat bahagian, disebut sukuan (quadrant), oleh paksi–x dan paksi–y.


Sukuan-sukuan itu dinamakan sukuan I, sukuan II, sukuan III dan sukuan IV mengikut lawan arah jam.

Suatu sudut θ adalah diukur dengan memutarkan garis OP mengikut lawan arah jam dari paksi–x positif pada asalan.Contoh

Lakarkan satu gambar rajah yang berasingan untuk mewakilkan sudut-sudut berikut;

a) 60°


b) 150°


c) 210°


d) 330°

No comments:

Post a Comment