Friday, April 3, 2015

Menyatakan perubahan yang berlaku kepada suatu kuantiti apabila kuantiti yang lain berubah dalam situasi harian yang melibatkan ubahan langsung

Jika suatu kuantiti y berubah secara langsung dengan suatu kuantiti yang lain, x, maka:
  • y bertambah apabila x bertambah.
  • y berkurang apabila x berkurang.

Contoh

Hubungan antara harga dengan jisim jambu batu yang dijual oleh Pak Hamid adalah ditunjukkan seperti dalam jadual nilai yang berikut:

Jisim (kg)
Harga (RM)
1
1.20
4
4.80
5
6.00
10
12.00
12
14.40

Nyatakan apa yang terjadi kepada

a) Harga jambu batu apabila jisimnya bertambah 4 kali ganda dari 1 kg hingga 4 kg.

b) Harga jambu batu apabila jisimnya berkurang 2 kali ganda dari 10 kg hingga 5 kg.

c) Jisim jambu batu apabila harganya bertambah 5 kali ganda dari RM1.20 hingga RM6.00.

d) Jisim jambu batu apabila harganya berkurang 3 kali ganda dari RM14.40 hingga RM4.80.


Penyelesaian:

a) Apabila jisim bertambah 4 kali ganda dari 1 kg hingga 4 kg, harga jambu batu bertambah 4 kali ganda dari RM1.20 hingga RM4.80.

b) Apabila jisim berkurang dua kali ganda dari 10 kg hingga 5 kg, harga jambu batu berkurang 2 kali ganda dari RM12 hingga RM6.00.

c) Apabila harga bertambah 5 kali ganda dari RM1.20 hingga RM6.00, jisim jambu batu bertambah 5 kali ganda dari 1 kg hingga 5 kg.

d) Apabila harga berkurang 3 kali ganda dari RM14.40 hingga RM4.80, jisim jambu batu berkurang 3 kali ganda dari 12 kg hingga 4 kg.


No comments:

Post a Comment