Friday, November 13, 2015

Mengenal Pasti Unjuran Ortogon

Unjuran ortogon (orthogonal projection) bagi suatu objek kepada suatu satah ialah imej yang terbentuk pada satah itu oleh normal-normal kepada satah itu daripada objek kepada satah.

Contoh 1

Nyatakan sama ada unjuran yang diberikan merupakan unjuran ortogon bagi objek itu pada satah STUV atau tidak.

a)

b)


Penyelesaian:

a) Bukan unjuran ortogon.

b) Unjuran ortogon.Contoh 2


Rajah di atas menunjukkan sebuah piramid dengan tapak yang berbentuk segi empat tepat PQRS. Mercu piramid itu, O, berada mencancang di atas titik tengah PS.

Berdasarkan unjuran-unjuran I, II, III dan IV yang berikut, yang manakah adalah unjuran ortogon bagi piramid itu pada satah mengufuk WXYZ?


Penyelesaian:

Unjuran ortogon bagi piramid itu pada satah mengufuk WXYZ ialah II.

9 comments: