Tuesday, October 27, 2015

Membina Pernyataan yang Menggunakan Pengkuantiti ‘Semua’ dan ‘Sebilangan’

Pengkuantiti (quntifiers) menerangkan bilangan objek atau kes yang terlibat dalam sesuatu pernyataan.

Pengkuantiti ‘semua, setiap, sebarang’ (all) adalah bermaksud setiap objek atau kes yang memenuhi syarat tertentu.

Pengkuantiti ‘sebilangan, beberapa, satu daripada, sebahagian’ (some) adalah bermaksud beberapa dan tidak semestinya setiap objek atau kes yang memenuhi syarat tertentu.


Contoh 1

Dengan menggunakan pengkuantiti ‘semua’ atau ‘sebilangan’, lengkapkan setiap yang berikut supaya membentuk satu pernyataan yang benar.
a) __________ segitiga mempunyai satu sudut tegak.
b) __________ nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2.
c) __________ segi empat sama adalah segi empat tepat.
d) __________ nombor kuasa dua adalah ganjil.

Penyelesaian:
a) Sebilangan segitiga mempunyai satu sudut tegak.
b) Semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2.
c) Semua segi empat sama adalah segi empat tepat.
d) Sebilangan nombor kuasa dua adalah ganjil.


Contoh 2

Bina satu pernyataan benar dengan menggunakan pengkuantiti ‘semua’ atau ‘sebilangan’.
a) Nombor positif boleh ditulis dalam bentuk piawai.
b) Punca persamaan kuadratik adalah negatif.
c) Sifar yang terletak diantara digit-digit bukan sifar adalah angka bererti.
d) Pecahan mempunyai pengangka kurang daripada penyebut.

Penyelesaian:
a) Semua nombor positif boleh ditulis dalam bentuk piawai.
b) Sebilangan punca persamaan kuadratik adalah negatif.
c) Semua sifar yang terletak diantara digit-digit bukan sifar adalah angka bererti.
d) Sebilangan pecahan mempunyai pengangka kurang daripada penyebut.3 comments: