Friday, August 14, 2015

Mengenal Pasti Garis Mengufuk, Sudut Dongakan & Sudut Tunduk

Sudut dongakan (angle of elevation) ialah sudut di antara garis mengufuk (horizontal line) yang melalui mata pencerap dengan garis lurus yang menyambungkan mata pencerap dengan objek yang berada di sebelah atas garis mengufuk itu.

Sudut dongakan.

Sudut tunduk (angle of depression) ialah sudut di antara garis mengufuk (horizontal line) yang melalui mata pencerap dengan garis lurus yang menyambungkan mata pencerap dengan objek yang berada di sebelah bawah garis mengufuk itu.

Sudut tunduk.


Contoh


Berdasarkan gambar rajah di atas, kenal pasti garis mengufuk, sudut dongakan, dan sudut tunduk bagi situasi tersebut.

Penyelesaian:
  • Garis mengufuk ialah PQ.
  • Sudut dongakan kapal terbang R dari P ialah sudut QPR.
  • Sudut tunduk kapal layar S dari P ialah sudut QPS.

2 comments: