Tuesday, January 1, 2013

Kecerunan Garis Lurus


Kecerunan garis lurus (gradient of a straight line) ialah nisbah jarak mencancang/menegak (vertical distance) kepada jarak mengufuk (horizontal distance) di antara sebarang dua titik pada garis lurus.


Contohnya,


Dalam rajah di atas, jarak mencancang di antara A dan B ialah 3 unit, manakala jarak mengufuk di antara A dan B ialah 5 unit. Maka kecerunan garis lurus AB ialah

Kecerunan = Jarak mencancang / jarak mengufuk
= 3 / 5
= 0.6

No comments:

Post a Comment