Monday, January 2, 2012

Asas Nombor

Pelbagai asas nombor (number bases) digunakan untuk mewakili sesuatu nombor.

Hari ini, nombor dalam asas dua (binary number) atau sistem berasas 2 dalam pengiraan, amat berperanan dalam aplikasi dunia komputer.

Ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan kerana terdapat hubungan saling berkait antara aras logik yang digunakan oleh komputer dan dua digit yang digunakan dalam sistem nombor dalam asas dua (binary).

Dalam bab ini, selain daripada sistem nombor dalam asas dua, kita juga akan mempelajari tentang:
  1. Sistem nombor dalam asas 5 (base 5 number system).
  2. Sistem nombor dalam asas 8 (base 8 number system).


No comments:

Post a Comment