Saturday, November 26, 2011

Angka Bererti

Angka bererti (significant figures, s.f.) merujuk kepada angka yang berkaitan integer atau perpuluhan, yang telah digenapkan kepada ketepatan darjah yang ditentukan (specified degree of accuracy).

Contoh 1

Nyatakan bilangan angka bererti (a.b.) dalam setiap nombor berikut;
 • 5 279
  Jwb: 4 angka bererti

 • 52 009
  Jwb: 5 angka bererti

 • 0.001 25
  Jwb: 3 angka bererti

 • 0.010 41
  Jwb: 4 angka bererti

Contoh 2

Ungkapkan setiap nombor yang berikut tepat kepada 1 angka bererti (1 a.b.), 2 angka bererti (2 a.b.) dan 3 angka bererti (a.b.).
 • 87 310
 • 9 875
 • 1 009
 • 0.045 62
 • 0.002 31

Jwb:

Nombor
1 angka bererti
2 angka bererti
3 angka bererti
87 310
90 000
87 000
87 300
9 875
10 000
9 900
9 880
1 009
1 000
1 000
1 010
0.045 62
0.05
0.046
0.045 6
0.002 31
0.002
0.002 3
0.002 31


7 comments: