Monday, September 28, 2015

Melakar Bulatan Agung Melalui Kutub Utara dan Kutub Selatan

Bulatan agung (great circle) ialah bulatan yang terbentuk pada permukaan bumi oleh suatu satah yang melalui pusat  bumi.

Contoh

Dalam rajah di bawah, O ialah pusat bumi. Lakarkan bulatan agung yang melalui Kutub Utara (North Pole), Kutub Selatan (South Pole) dan titik P.


Penyelesaian:


No comments:

Post a Comment